Logo - Rozvojové projekty Praha

SEMINÁŘE

V rámci realizace cílů projektu Akcelerace Vás chceme pozvat na semináře cíleně organizované pro potřeby malých a středních podnikatelů. Tyto naše plány mají ambici rozšířit či prohloubit Vaše informace a znalosti z více či méně odborných témat, poskytnout prostor pro individuální otázky týkající se Vašich konkrétních problémů a v neposlední řadě zvýšit Vaši konkurenceschopnost. Sekundárním benefitem budou jistě nové kontakty z řad účastníků seminářů.

Veškeré pořádané akce jsou určeny nejen zkušeným podnikatelům, ale i těm, kteří s podnikáním začínají či o něm teprve uvažují. Účast bude otevřena i pro pověřené zaměstnance a další zájemce.

Registrací do databáze akciové společnosti Rozvojové projekty Praha si zajistíte včasný přehled o aktuálních termínech a tématech konaných akcí a dalších novinkách o projektech realizovaných naší společností. Osobní ochrana dat je garantovanou součástí registračního procesu.

Těšíme se na setkání s Vámi v nových prostorách školícího centra v Opletalově ulici 22, Praha 1.

Realizační tým akciové společnosti Rozvojové projekty Praha